Politica de privacitat

A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, PETRO VALLES (empresa que pertany al grup J. Sanchez Turro, SL) informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal i intransferible creat per i per a PETRO VALLES i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació, formació i comercialització dels seus productes i serveis .

En el moment de la sol·licitud d’algun dels serveis vinculats al Lloc Web, PETRO VALLES precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades per a la prestació dels esmentats serveis. En el moment de la sol·licitud, l’usuari serà informat del caràcter necessari o facultatiu de la recollida d’aquestes dades per a la prestació del corresponent servei. No obstant això, la manca de complimentació de les dades facultatius impedirà a PETRO VALLES prestar tots aquells altres serveis vinculats a aquests datos.

PETRO VALLES informa a l’usuari sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per PETRO VALLES.