Avís legal

Les presents condicions d’ús regulen l’accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per J. SANCHEZ TURRO, S.L. (En endavant, PETRO VALLS), localitzat en la direcció https://www.petrovalles.com (en endavant, el lloc web).

Per la simple utilització del lloc web vostè adquireix la condició d’usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals.

Serveis prestats per mitjà del lloc web

El lloc web oferirà els següents serveis:

  • Informació general i possibilitat de sol·licitar una targeta cliente.
  • Sistema de contactar amb PETRO VALLES.
  • Cualquier altre servei que en un futur s’inclogui en el Lloc Web.
  • PETRO VALLES es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per al seu ús, sense que d’això es derivi cap dret de compensació a favor de l’usuari.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L’usuari haurà d’utilitzar els materials, serveis i informació als que accedeixi a través de la utilització del Lloc Web i de cada un dels corresponents serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.